Loft Boutique

Inzending voor de ontwerpprijsvraag 'Loft Boutique' te Lima, Peru.